usługi

Doradztwo podatkowe
 • - wybór statusu prawnego firmy (nowo zakładanej)
 • - wybór najkorzystniejszych form opodatkowania
 • - porady podatkowe w ramach obowiązujących przepisów podatkowych
 • - porady w zakresie korzystania z ulg i odliczeń w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Prowadzenie księgowości
 • - ksiąg rachunkowych
 • - podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • - ewidencja ryczałtu
 • - ewidencji sprzedaży i zakupów do celów VAT
 • - ewidencji środków trwałych i wyposażeń

Ewidencja zatrudnienia
 • - listy płac
 • - rozliczenie roczne PIT 8B, PIT-11, PIT-40
 • - ewidencja czasu pracy

Rozliczenia ZUS
 • - dokumenty zgłoszeniowe
 • - deklaracje miesięczne
 • - przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną
Copyright by www.complex.zgora.pl 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone